Vad ska du rengöra:

Ta bort alger, mögel och annan påväxt från väggar, staket, altan, inne och ute.

Har du problem med alger, mögel och annan påväxt? Svartmögel, rödalger eller grön beläggning?

Med BIOkleen Alg/Mögelbort sanerar du effektivt bort alg, mögel, grön beläggning och påväxt på t.ex. fasad, staket, mur, altan, stugknutar m.m. Oavsett om underlaget är av trä, sten eller betong. Applicera och låt väder och vind sköta resten. Produkten är långtidsverkande.

Sanering med Alg/Mögelbort fungerar lika bra på ytor utomhus som inomhus. Perfekt t.ex. för svarta prickar i badrum.

Mögel är en svamp som kan vara skadligt för ytan det växer på. Det kan missfärga och även fräta ytan. Särskilt i skugga eller fuktiga förhållande kan mögel, alger och lav lätt få fäste. Rengör helst så fort någon form av påväxt börjar synas för att undvika att det förstör materialet.

Rekommenderade produkter:

Före / efter

Några enkla steg!

1.


Innan du börjar, skydda växter samt glas och aluminium. Vi rekommenderar att använda skyddshandskar, skyddsglasögon och munskydd.

2.


Applicera medlet med en pensel, roller eller lågtrycksspruta.

3.


Låt medlet verka och låt sedan väder och vind ta bort påväxten. Vid rengöring inomhus låt verka cirka 48 timmar och torka sedan rent ytan.

Letar du efter fullständiga instruktioner?

För kompletta instruktioner om hur du använder våra olika produkter se separat produktblad för resp. produkt.

Instruktionsfilmer

Här hittar du instruktionsfilmer som ger tips och råd om hur du enkelt använder våra produkter!