BIOSOLV N, Bio Solv N är ett färdigblandat kallavfettningsmedel baserad på normalparaffin med max 0,5 % aromathalt. Utmärkta fettlösande egenskaper. Ringa lukt.

BIOSOLV EXTRA – Kallavfettning. Bio Solv Extra är ett mycket effektivt färdigblandat kallavfettningsmedel baserad på lacknafta med 17 % aromathalt. Produkten har mycket effektiva fettlösande egenskaper.

BIOSOLV DG – Kallavfettning. Bio Solv DG är ett tixotropt kallavfettningsmedel baserad på alifatiska petroleumkolväten med max 0,5% aromathalt. Extremt goda fettlösande egenskaper. Extra lång verkningstid utan avdunstning, flera dygn i rumstemperatur.

BIOSOLV A – Kallavfettning baserad på avaromatiserad lacknafta. Bio Solv A Proffs är ett färdigblandat kallavfettningsmedel baserad på avaromatiserad lacknafta med max 0,5% aromahalt. Extremt fettlösande. Fungerar på fuktiga ytor. Utmärkta fettlösande egenskaper.