Alg/Mögelbort


Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. Inomhus och utomhus.

ALG/MÖGELBORT – för säker alg- och mögelBORTTAGNING, UTE OCH INNE

Alg/Mögelbort är en kraftig alg- och mögelborttagning som dessutom är långtidsverkande. Produkten är utvecklad för att fungera lika effektivt oavsett typ av yta eller underlag, både utomhus och inomhus. Effektiv för alger, mögel, lav och annan påväxt. På altan, trall, virke, fasad, puts, tegel, målad vägg, i badrum m.m.

Baserad på en aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand om resten.

Vid mögelborttagning inomhus på mindre ytor, t.ex för mögel i badrum, rekommenderar vi Alg/Mögelbort Sprej. Låt verka i 48 timmar och torka sedan rent med fuktig trasa. För yrkesmässigt bruk rekommenderar vi Alg/Mögelbort Proffs.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan bearbetning eller eftersköljning. Kan vara svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Blanda med vatten 1:4. Alg/Mögelbort sprej ska inte spädas.

Tips: Alg/Mögelbort används för mögel och påväxt oavsett om det är grönmögel, svartmögel, rödalger eller lav. Börjar det synas påväxt på ytor inomhus eller utomhus rekommenderas att rengöra från mögel och alger så snart som möjligt. Mögel är en svamp som trivs i fuktiga förhållanden. Mögelsvamp kan vara skadligt för ytan den växer på och kan missfärga och fräta på ytan. Alg/Mögelbort är en effektiv mögelborttagning då den är långtidsverkande – väder och vind tar bort resten och ser till att ny påväxt begränsas.

Relaterade produkter