Alg/Mögelbort Proffs


Sanera mögel, alger och annan påväxt. Högkoncentrat, endast för yrkesmässigt bruk.

Sanera svartmögel, alger och annan påväxt. Högkoncentrat.

Sanera svartmögel, mögel, alger och annan påväxt med Alg/Mögelbort Proffs. Lämpligt på alla ytor inom- och utomhus, t.ex. på virke, fasad, puts, tegel, målade ytor, badrum m.m. Högkoncentrat som är baserad på en aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand om resten. Vid applicering inomhus: Låt verka i 48 timmar och torka sedan rent med fuktig trasa.

Endast för yrkesmässigt bruk. Behöver du en effektiv alg- och mögelprodukt för konsumentbruk, se Alg/Mögelbort.

Användning: Delvis självverkande produkt. Applicera och låt den verka utan bearbetning eller eftersköljning. Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Spädning: Blanda med vatten 1:14. Högkoncentrat.

Relaterade produkter