VI SATSAR PÅ MILJÖN!

För renare fasad, tak och trall… och planet.

Vi på BIOkleen är övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt skonsamma mot miljön. Vi har därför en egen forskningsenhet där vi utvecklar nya produkter inom varumärket BIOkleen eco. Det nya sortimentet innehåller råvaror som är noga utvalda med hänsyn till vår natur och människors hälsa, och alla produkterna i eco-sortimentet är miljömärkta.

OrganoClick – Moderbolaget som utvecklar våra miljöprodukter

BIOkleen är nu en del av OrganoClick AB, ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och producerar miljöanpassad kemi och funktionella material. Plast och miljögifter är några av vår tids stora miljöproblem. Inte minst all plast och fossilbaserad kemi som finns dold i en mängd olika engångsprodukter, underhållsprodukter och rengöringsmedel. OrganoClick har innovativa gröna lösningar för flera av dessa miljöstörande produkter. Vi är stolta att BIOkleens är med i utvecklingen av fler gröna produkter för en miljövänlig livsstil.

OrganoClick har vunnit ett flertal priser och har bl.a. blivit utnämnt som ”Sveriges mest lovande start-up”, ”Sveriges bästa miljöinnovation”, en ”Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick är listat på Nasdaq First North och har sitt huvudkontor, produktion och Forskning & Utveckling (FoU) i Täby, norr om Stockholm.