Truckwash med Wax


Koncentrerat högeffektivt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel.

Truckwash är ett högkoncentrerat alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel speciellt utvecklat för rengöring med högtryck. Löser svår smuts på kaross, chassi, fett- och industrifilter. Fungerar utmärkt vid rengöring av lastbilar, tunga fordon och entreprenadmaskiner. Uppfyller IVL test för snabbseparering. Produkten finns i storlekarna 25L och 208L.

Användning: Spola av med högtryck och efterspola med mycket vatten.

Spädning: Blanda med vatten 1:10 – 1:40.

Relaterade produkter