Klotterbort produktblad

Klotterbort produktblad

Klotterbort – För rengöring av klotter på målade ytor, samt textila material.