Alg- och Mögelbort Proffs produktblad

Alg- och Mögelbort Proffs produktblad

Alg- och Mögelbort Proffs – Sanerar från alger, mögel och annan påväxt. Högkoncentrat. Endast för yrkesmässigt bruk.