Klotterbort Eco


För effektiv borttagning av klotter. Biobaserad, biologisk nedbrytbar och märkt med Bra Miljöval. Innehåller ej fossilbaserade lösningsmedel.

Klotterbort Eco är vår nya produkt för klotterborttagning utan fossilbaserade lösningsmedel. Finns i butik från våren/sommaren 2024. Klotterbort 801 är vår tidigare produkt. För information om Klotterbort 801, se längst ner.

Klotterbort Eco används för effektiv borttagning av klotter (sprayfärg och tusch) på betong, tegel, puts, trä, marmor, sten, klinker, kakel, metall, glas, plexiglas m.m. Samt bilar, bussar, tåg. Löser även limrester.

Miljö: Biobaserad och biologiskt nedbrytbar. Innehåller ej fossilbaserade lösningsmedel. Produkten är istället baserad på ett naturligt lösningsmedel från cellulosa. Märkt med Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen.

Gör så här:  Spraya på tunt. Skydda mot spill. Testa först på mindre yta. Vid användning av högtrycksspruta: Använd högtryck 60–140 bar, beroende på underlag. Fungerar ej om underlaget är fuktigt. Ta bort upplöst klotter omgående mekaniskt med trasa eller högtrycksvatten. Vät intilliggande ytor med vatten före rengöring då upplöst klotter kan missfärga. Arbetstemperatur>10°C. Låg arbetstemperatur kan ge sämre resultat samt kräva längre tid för behandling.

Tänk på: Klotterbort Eco är en kraftfull produkt och kan påverka underlagets färg och material, t.ex. akrylat/latexfärger och syntetmaterial. Använd i dessa fall med försiktighet, gärna med en trasa istället för att applicera direkt på väggen.

Spädning: Skall ej spädas.

Åtgång: 1 liter räcker till ca. 5–7 m² beroende på underlag.

Säkerhet: Innan användning, se instruktion samt varningstext på förpackningen, eller läs säkerhetsdatabladet för utförlig information.

Lagring: Förvaras i tätsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Skyddas mot frost och direkt solljus.

Källsortering: Överbliven koncentrerad produkt samt förpackning lämnas till godkänd avfallsanläggning.

 

Klotterbort 801 är vår tidigare produkt och fasas ut under 2024.
Säkerhetsdatablad Klotterbort 801 (art nr 5-1, 5-20, 5-208)

Relaterade produkter