Färgbort


För effektiv borttagning av gammal färg. Biobaserad och biologisk nedbrytbar. Innehåller ej fossilbaserade lösningsmedel.

Färgbort är vår nya färgborttagning utan fossilbaserade lösningsmedel. Finns i butik från våren/sommaren 2024. Färgbort 202 är vår tidigare produkt. För information om Färgbort 202, se längst ner.

Färgbort används för effektiv borttagning av gammal färg. Lämplig för färger som akrylat (latex), alkydoljor samt hybrider av dessa, linoljefärg, plastisol, gammal golvlack m.m. Kan ha viss effekt på epoxifärg. Löser ej upp UV-härdad/hårda färger så som billacker. Kan användas på alla typer av underlag. Medlet rinner inte på stående ytor. Enkelt att skrapa av färgen när den har släppt från underlaget. Etsar inte metall eller glas.

Miljö: Biobaserad och biologiskt nedbrytbar. Innehåller ej fossilbaserade lösningsmedel. Produkten är istället baserad på ett naturligt lösningsmedel tillverkat av cellulosa. Tillverkas i Sverige.

Gör så här: Rengör ytan och applicera medlet med pensel eller roller. Låt verka 30–60 minuter, medlet ska ej torka helt. Skrapa bort den lösa färgen. Applicera eventuellt en andra gång, t.ex. om det är flera lager färg som ska tas bort. Samla upp färgrester för destruktion. Arbetstemperatur>+10°. Låg arbetstemperatur kan ge sämre resultat samt kräva längre tid för behandling.

Tips: Börja med att ta bort gammal färg med Färgbort istället för slippapper. Gammal färg fastnar lätt i slippappret och gör att pappret snabbt blir obrukbart.

Spädning: Skall ej spädas.

Åtgång: >0,25 l/m2, beroende på användningsområde.

Säkerhet: Innan användning, se instruktion samt varningstext på förpackningen, eller läs säkerhetsdatabladet för utförlig information.

Lagring: Förvaras i tätsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Skyddas mot frost och direkt solljus.

Källsortering: Överbliven koncentrerad produkt samt förpackning lämnas till godkänd avfallsanläggning.

 

Färgbort 202 är vår tidigare produkt och fasas ut under 2024.

Färgbort 202 är en vattenbaserad ”allround” färgborttagare för alla typer av färg och underlag. Produktens speciella konsistensen gör att medlet inte rinner på stående ytor. BIOkleen Färgbort 202 finns i storlekarna; 1L, 5L och 20L. 

Användning: Rengör ytan och applicera sedan medlet med pensel eller roller. Täck hela ytan där färg ska tas bort. Undvik att medlet torkar under arbetet. Ta bort den lösa färgen, t.ex med en färgskrapa.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad Färgbort 202 (Art nr 1-1, 1-5, 3-20)

Relaterade produkter