BIOSolv Extra


Kallavfettning baserad på lacknafta.

Bio Solv Extra är ett mycket effektivt färdigblandat kallavfettningsmedel baserad på lacknafta med 17 % aromathalt. Produkten har mycket effektiva fettlösande egenskaper. Uppfyller IVL-test för snabbseparering. Löser effektivt fett på nya och äldre person- och lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, tåg, motorcyklar, motor- och maskindelar, verkstadsgolv, tvättmusslor m.m. Löser effektivt olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt m.m. Produkten finns i storlekarna 25L och 208L.

Användning: Duscha Bio Solv Extra i koncentrat på ytan med lågtrycksspruta, alltid nerifrån och upp. Låt verka från ett par minuter upp till ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Låt ej torka på ytan. Extra svårt att få rent. Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycksspruta. Vid behov eftertvätta med Tuff eller Bilschampo med Vax.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Relaterade produkter