BIOSolv DG


Tixotrop kallavfettning baserad på alifatiska petroleumkolväten.

Bio Solv DG är ett tixotropt kallavfettningsmedel baserad på alifatiska petroleumkolväten med max 0,5% aromathalt. Extremt goda fettlösande egenskaper. Extra lång verkningstid utan avdunstning, flera dygn i rumstemperatur. Godkänd av Kemikaliesvepet. Löser effektivt fett på nya och äldre person- och lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, tåg, motorcyklar, asfaltsmaskiner, verktyg, motor- och maskindelar, väggar och golv. Löser effektivt olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt m.m. Produkten finns i storlekarna 1L, 5L, 25L och 208L . 

Användning: Duscha Bio Solv DG i koncentrat på ytan med lågtrycksspruta, alltid nerifrån och upp på vertikala ytor. Låt verka från ett par minuter upp till flera dygn, beroende på smutsmängd. Spola rent med högtrycksspruta. Vid behov eftertvätta med Bilschampo med Vax eller Tuff GS.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Relaterade produkter