BIOSolv A Proffs


Kallavfettning baserad på avaromatiserad lacknafta.

Bio Solv A Proffs är ett färdigblandat kallavfettningsmedel baserad på avaromatiserad lacknafta med max 0,5% aromahalt. Extremt fettlösande. Fungerar på fuktiga ytor. Utmärkta fettlösande egenskaper. Godkänd av Kemikaliesvepet. Löser effektivt fett på lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, tvättmusslor, asfaltsmaskiner, verktyg, motor- och maskindelar, väggar och golv. Löser effektivt olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt m.m. Produkten finns i storlekarna 25L och 208L.

Användning: Duscha Bio Solv A Proffs i koncentrat på ytan med lågtrycksspruta, alltid nerifrån och upp. Låt verka i några minuter beroende på smutsmängd. Låt ej torka på ytan. Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycksspruta. Vid behov eftertvätta med Tuff GS eller Bilschampo med Vax.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Relaterade produkter