Tuff GS produktblad

Tuff GS produktblad

Tuff GS – Alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel, miljömärkt med Svanen.