Micro Tix D produktblad

Micro Tix D produktblad

Micro Tix D – Tixotropt avfettnings-och rengöringsmedel baserad på av-aromatiserad lacknafta.