Biosolv DG produktblad

Biosolv DG produktblad

Biosolv DG – Tixotrop kallavfettning baserad på alifatiska petroleumkolväten.