Verksamheten startade i början av 80-talet och varumärket BIOkleen® har blivit synonymt med miljöanpassade kvalitetsprodukter. Vi har under åren utvecklat produkter för en mängd olika användningsområden till Hem, Hus och Fordon. Produkterna är framtagna för såväl Proffs som flitiga Hemmafixare.

Vi är övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt skonsamma mot miljön. Därför har BIOkleen sedan starten i början av 80-talet tagit fram miljöanpassade kvalitetsprodukter för hus och hem. För att göra BIOkleen®s miljöprofil ännu tydligare för våra kunder har vi nu börjat miljömärka våra produkter med Naturskyddsföreningens BRA MILJÖVAL.

Sedan december 2016 är BIOkleen Miljökemi AB en del av OrganoClick koncernen. I och med detta fortsätter vi utvecklingen av BIOkleen®-sortimentet via OrganoClick-koncernens centrala forskningsenhet där vi utvecklar nya produkter inom varumärket BIOkleen® eco. Det nya sortimentet innehåller råvaror som är noga utvalda med hänsyn till vår natur och alla produkterna är miljömärkta.

Vår förhoppning är att varje gång våra kunder använder BIOkleen®s eco produkter ska de veta att de aktivt bidrar till en bättre miljö. BIOkleen®s produkter finns över hela landet hos färgfackhandelskedjor och byggvaruhandlare.

OrganoClick

Plaster och miljögifter är en av vår tids stora globala problem. Detta kan vi se både längs med våra stränder samt i larmrapporter om förgiftade vattendrag. OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemiska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi som adresserar flera av dessa problem.  Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex® som kan ersätta hormonstörande fluorkarboner, miljömärkta ytbehandling- och underhållsprodukter under varumärket Biokleen® samt det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder™ som tillsammans med koncernens biokomposit OrganoComp® kan ersätta oljebaserade plaster. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Bolaget har vunnit ett flertal priser och har bl.a. blivit utnämnt som ”Sveriges mest lovande start-up”, ”Sveriges bästa miljöinnovation”, en ”Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF) och varit med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick är listat på Nasdaq First North och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, norr om Stockholm.

ISO Certifiering

GDPR: Vi bryr oss om din integritet! Här kan du läsa vår policy.