Välkommen till vår sida med BIOkleen instruktionsfilmer. Här hittar du instruktionsfilmer till våra vanligaste produkter. Saknar du någon instruktion? På varje produktsida samt på förpackningen finns alltid tydliga anvisningar om hur du ska gå till väga. Lycka till.