ETT BRA VAL FÖR MILJÖN

Vi är övertygade om att produkter både kan vara effektiva och samtidigt skonsamma mot miljön. Därför har BIOkleen sedan starten i början av 80-talet tagit fram miljöanpassade kvalitetsprodukter för hus och hem. För att göra BIOkleen®s miljöprofil ännu tydligare för våra kunder har vi nu börjar miljömärka våra produkter med Naturskyddsföreningens BRA MILJÖVAL. Vi har nu även flyttat in en stor forskningsenhet i företaget där vi utvecklar nya produkter inom varumärket BIOkleen eco. Det nya sortimentet innehåller råvaror som är noga utvalda med hänsyn till vår natur och alla produkterna är miljömärkta. Vår förhoppning är att varje gång våra kunder använder BIOkleens eco produkter ska de veta att de aktivt bidrar till en bättre miljö.

Miljömärkning – Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. För att en produkt ska få bära märkningen måste den leva upp till de krav som Naturskyddsföreningen ställer. Kraven är hårda och skärps dessutom efter hand. Produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

ISO Certifiering
Vi vill inte bara certifiera våra på produkter på BIOkleen utan vi har också certifierat organisationen med ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem.