Metallavfettning LV-16


Rengör lättmetall och legeringar.

Metalltvätt LV 16 är ett koncentrerat alkaliskt pulver för spädning med vatten. Metalltvätt LV 16 är speciellt anpassad för att rengöra lättmetall och legeringar. För rengöring av motorblock, maskin- och motordelar i alla typer av tvättmaskiner och tvättmusslor. Metalltvätt LV 16 innehåller korrosionsinhiberande tillsatser vilka förhindrar korrosion på järn och andra metaller. Metalltvätt LV 16 har mycket goda rengörande och avfettande egenskaper som ger snabb avrinning åt det tvätta godset.

Användning: Värm vattnet till ca 60ºC. Detaljer som tvättas kan med fördel självtorka. Låt ej tvättade detaljer ligga kvar i maskinen över natten.

Spädning: Blanda 2-3 kg med 100 liter vatten (2-3 %).

Relaterade produkter