KLOTTERSKYDD
Skyddar effektivt underliggande yta mot klotter.
Kan användas på målade och omålade ytor avtegel, puts, betong, sten, trä, marmor, klinker, kakel och metall.

PRODUKTDATABLAD >>


EGENSKAPER
Klotterskydd skyddar effektivt underliggande yta mot klotter. Sprayfärger, tusch och andra färger kan enkelt tas bort från ytor belagda med Klotterskydd. Klotterskydd är baserad på speciella emulgerade vaxer med smältpunkt
>60°C och fungerar som ett offerskydd.

Man kan använda Klotterskydd inomhus men detta kan innebära problem vid borttagning före ommålning, se bruksanvisning nedan. Klotterskydd kan påverka ytan så att den får en annan glans och något djupare färgton.
Klotterskydd ger ett klibbfritt skydd med mycket god väderbeständighet.

Bästa resultat erhålls på ytor som är väl rengjorda. Använd Fasadtvätt på hårt smutsade ytor. Klotterskydd ger en diffusionsöppen yta efter behandlingen. Klotterskydd är testad och godkänd enlig Bro 94, Bro 2004, VV-AMA -09 och AMA anläggning -10.


BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD
Vid osäkerhet om underlaget, prova först på undanskymd plats. Nymålade ytor skall vara genomtorra och genomhärdade före behandling. Det är mycket viktigt att få rätt skikttjocklek. För tunna skikt ger otillräckligt skydd, applicera två gånger i tunna skikt. För tjocka skikt kan ge en vit och flammig yta. Vid ommålning eller när man vill ta bort Klotterskydd fullständigt, använder man Fasadtvätt och hetvatten/högtryck med en lägsta temp på ca 80ºC (se produktblad för Fasadtvätt).

ANVÄNDNING
Klotterskydd rollas eller sprutas på ytan. Vid rollning skall filtroller eller annan korthårig roller användas. Vid sugande underlag låt torka och upprepa behandlingen. Utetemperaturen bör inte understiga 10°C och klotterskydd skall ha en lägsta temperatur av 15°C. Noggrann påläggning avgör funktion och utseende. Används roller måste det rollas ut väl så att ytan blir helt jämn och slät. Används spruta får inga rinningar förekomma. Skydda mot spill, stor halkrisk. Vid borttagning av klotter, använd hetvatten/högtryck.

DOSERING
Klotterskydd levereras bruksfärdig och skall ej spädas.
Icke sugande underlag: Klotterskydd påläggs 1-2 ggr i ett tunt skikt. Åtgången skall vara 1 liter till ca 10-12m², dvs 0 ,1 l /m²
Sugande underlag: Klotterskydd påläggs 2-3 ggr i tunna skikt ca 10-12m² dvs ca 0,1 l/m².