BIOSolv N, Bra Miljöval


Miljömärkt kallavfettning baserad på normalparaffin.

Bio Solv N är ett miljömärkt, färdigblandat kallavfettningsmedel baserad på normalparaffin med max 0,5 % aromathalt. Utmärkta fettlösande egenskaper. Ringa lukt. BIOsolv N är miljömärkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och godkänd av Kemikaliesvepet. Löser effektivt fett på nya och äldre person- och lastbilar, bussar, lantbruks- och entreprenadmaskiner, tåg, motorcyklar, motor- och maskindelar, verkstadsgolv, tvättmusslor m.m. Löser effektivt olja, tjära, asfaltstänk, vägsalt m.m. Produkten finns i storlekarna 25L och 208L.

Användning: Duscha Bio Solv N i koncentrat på ytan med lågtrycksspruta, alltid nerifrån och upp. Låt verka från ett par minuter upp till ca 10 minuter beroende på smutsmängd. Låt ej torka på ytan. Extra svårt att få rent. Spola rent med kraftig stråle direkt från vattenledning eller via högtrycksspruta. Vid behov eftertvätta med Tuff GS eller Bilschampo med Vax.

Spädning: Färdig för applicering utan spädning.

Relaterade produkter