TRALLTVÄTT                     SE INSTRUKTIONSFILM HÄR >>>

 
Tralltvätt för Tryckimpregnerat trä

Tralltvätt är optimerad för att effektivt rengöra tryckimpregnerat trämaterial utvändigt.


Produktinformation (PDF)

Trämaterial utvändigt utsätts för svår nedsmutsning och behöver rengöras regelbundet (minst en gång per år) för att bevara ytan och genom behandling med lämpligt ytskydd, skydda från nedbrytning och uttorkning.

Träolja ger en vattenavvisande yta och förhindrar att smuts mm tränger ner i materialet, men gör dessvärre också att smuts lättare fastnar på ytan och skapar en grogrund för alg- och mögelpåväxt.

Det är viktigt att inte använda för starka produkter eftersom man då kan skada materialet bl.a. genom att lösa upp ligninet, bindemedlet mellan cellerna.

Normalt används högtrycksspruta vid rengöring, det är viktigt att man inte håller sprut-munstycket för nära ytan då man kan skada materialet.
Vi rekommenderar att man använder s.k. Terrassmunstycke som fördelar trycket över en större yta.

Tvätta inte större yta än de rekommenderade 2-3 m² åt gången och låt medlet verka ca 5-10 min.

När man applicerar Tralltvätt startas en kemisk reaktion mellan den feta smutsen och Tralltvätt som utvecklar värme, ytan torkar fortare. Lägg på mer Tralltvätt om ytan torkar.

Om medlet får ligga på för länge eller i för stor mängd, kan materialet missfärgas (röd/orange) vilket indikerar att pH-värdet varit för högt. Späd i så fall Tralltvätt med lika delar vatten innan du fortsätter.

Lägg på så mycket Tralltvätt att ytan är genomfuktig. Känn med foten efter någon minut om ytan är "tvålig" i så fall kan man påbörja tvättningen.