Penseltvätt
Penseltvätt gjord på vegetabiliska oljor, utvecklad för att effektivt lösa färg och rengöra penslar, färgsprutor och verktyg. 

PRODUKTBLAD (PDF) >>>

PRAKTISKA RÅD
I produktgruppen Färgborttagning finns ytterligare specialprodukter för att lösa och rengöra färg i färgsprutor och andra tillbehör inom måleri. Naturliga växtoljor i Penseltvätt gör penslar smidiga och mjuka att arbeta med. Penseltvätt löser även intorkad färg.

Penseltvätt är inte brandfarlig och kräver därför inte förvaring i brandskåp i butiken. Penseltvätt är märkningspliktig och fodrar viss skyddsutrustning.
Farlig. Kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etikett. Undvik inandning av ånga eller dimma. Innehåller n-Paraffin.

BRUKSANVISNING:
Arbeta in Penseltvätt, stryk av och spola med vatten. Om färgen börjat torka, stryk först av löst färg och låt sedan penseln stå i tvätten tills all färg är upplöst. Eftersom Penseltvätt inte innehåller några aromatiska lösningsmedel kan den användas till att ta bort färgstänk och spill på händer och hud. Verkar uttorkande.

DOSERING:
Användes i koncentrat