TRALLTVÄTT
  FÖR DE FLESTA TRÄSLAG    

Frågor? Kontakta oss! 0522-339 90 alt. info@biokleen.se Frågor? Kontakta oss! 0522-339 90 alt. info@biokleen.se


✔ Extremt effektivt.
✔ Skonsam.
 Lätt att använda.
✔ Bra val för miljö.

ENKELT - EKONOMISKT - HÅLLBART  

Det har aldrig varit enklare att rengöra en altan. Trämaterial utvändigt utsätts ständigt för svår nedsmutsning och behöver rengöras regelbundet för att bevara ytan. Tralltvätt är det första steget i BIOkleens träskyddssystem. Produkten rengör effektivt tryckimpregnerat trämaterial såsom t.ex. altangolv & trätrall. Optimerad för att effektivt ta bort sot och svår smuts. BIOkleen Tralltvätt är vårdande och bryter inte ner materialet i förtid, vilket är risken när man använder andra starka rengöringsmedel. Enkel att använda vid altanrengöring/altantvätt.


LÄTT ATT ANVÄNDA

Vid trallrengöring rekommenderar vi att använda ett s.k. terrassmunstycke, som fördelar trycket över en större yta, för mindre ytor fungerar borste. Lägg på så mycket Tralltvätt att ytan är genomfuktig. Känn med foten efter någon minut om ytan är "tvålig" i så fall kan man påbörja tvättningen. Tvätta inte större yta än de rekommenderade 2-3 m² åt gången, låt medlet verka ca 5-10 min. Åtgång ca 5-10 m² per liter, finns i 1L & 5L förpackningar. Enkel att använda vid altanrengöring/altantvätt.

 


Mer information
Trämaterial utvändigt utsätts för svår nedsmutsning och behöver rengöras regelbundet (minst en gång per år) för att bevara ytan och genom behandling med lämpligt ytskydd, skydda från nedbrytning och uttorkning. Träolja ger en vattenavvisande yta och förhindrar att smuts mm att tränga ner i materialet, men gör dessvärre också att smuts lättare fastnar på ytan och skapar en grogrund för alg- och mögelpåväxt. Det är viktigt att inte använda för starka produkter vid trallrengöring, eftersom man då kan skada materialet bl.a. genom att lösa upp ligninet, bindemedlet mellan cellerna.

När man applicerar BIOkleen Tralltvätt, startas en kemisk reaktion mellan den feta smutsen och medlet som utvecklar värme, vilket gör att ytan torkar fortare. Lägg på mer Tralltvätt om ytan torkar, medan du arbetar. Om medlet får ligga på för länge eller i för stor mängd, kan materialet missfärgas (röd/orange) vilket indikerar att pH-värdet varit för högt. Späd i så fall Tralltvätt med lika delar vatten innan du fortsätter.

 

Har ni frågor så kontakta oss här>>>