Markistvätt

Tvätt för markiser, dynor till trädgårdsmöbler, båtkapell mm.

Markistvätt är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra markiser, båt- och husvagnskapell, sittdynor till trädgårdsmöbler och andra textila utomhusmaterial. 


Produktinformation (PDF)


BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

Markistvätt är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar. Markistvätt etsar inte glas och påverkar inte blommor, gräs eller annan växtlighet. För att vara på säkra sidan rekommenderas dock att känsliga grönytor vätes med vatten alternativt täcks med plast innan behandling påbörjas. Skölj av med vatten efter fullbordat arbete. Markistvätt är märkningspliktig och fordrar därför viss skyddsutrustning. Irriterar ögonen. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd.

 

BRUKSANVISNING:
Fäll markisen så att den hänger så lodrätt som möjligt. Lägg alltid på tvättlösningen nerifrån och upp för att undvika ränder. Använd svamp eller lågtrycksspruta alternativt högtrycksspruta med koncentratpåläggning. Låt tvättlösningen verka i ca 5-10 minuter. OBS! får ej torka in. Lägg då på ny tvättlösning. Vid svåra angrepp kan det vara nödvändigt med en andra applikation. Borsta med mjuk borste eller svamp tills all smuts är helt upplöst och skölj därefter med vatten. För hård borste kan skada materialet med fiberresning som följd. Efterskölj noga med vatten och låt därefter Markisen torka i nerfällt läge. Om det vid påläggning av Markistvätt kan skvätta på intilliggande ytor och dessa är smutsiga, kommer Markistvätt att tvätta rent även där. För att undvika fläckvis rena ytor bör man väta dessa med vatten före påläggning alternativt tvätta dessa i samband med övrig tvätt.


DOSERING:
Vid tvätt av svårt angripen yta i koncentrat annars blanda 1:1-1:5 med vatten. (50 % - 20 %) Vid lättare angrepp 1:10 (10 %) med vatten. Vid användning av högtrycksspruta med kempåläggare doseras vid maximal inställning ca 6-9 % av produkten. Detta kan variera beroende på fabrikat. Vid tvätt av svartmögel är det ofta svarta fläckar kvar på materialet. Mögelsporerna är döda men lämnar kvar en kimröksliknande beläggning som är mycket svår att tvätta bort med milda produkter. Ett alternativ att bleka bort dessa fläckar är att använda en mild lösning av klorin eller liknanden klorprodukter. Tänk på att även materialet i övrigt kan blekas och att växtligheten kan skadas av klor.