Målartvätt till Målartvättduk utomhus med Trigger
För släta detaljer utomhus, ex fönster, dörrar, trädgårdsmöbler m.m
TVÄTT UTAN SKÖLJNING, SPREJA PÅ, TORKA RENT, KLART FÖR MÅLNING

PRODUKTBLAD (PDF) >>>

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD 
Målartvätt till Målartvättduken Utomhus är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra utvändigt målade ytor från smuts och fett före målning och behöver inte eftersköljas med vatten. Målartvätt till Målartvättduken Utomhus är utvecklad så att de eventuella rester som finns kvar efter rengöring inte påverkar färgens vidhäftning eller resultat. Speciellt lämpad för alla hyvlade och släta ytor utomhus. t.ex staket, fönster, fönsterbleck, hängrännor, stuprör, trädgårdsmöbler av trä eller plast mm, mm.

Om ytorna är mycket kraftigt smutsade rekommenderar vi tvätt med Fasadtvätt, se separat produktfakta blad. Målartvätt till Målartvättduken Utomhus är inte märkningspliktig och fordrar därför inte skyddsutrustning. Eftersom produkten är fettlösande rekommenderas skyddshandskar och vid risk för stänk i ögonen, även skyddsglasögon.

BRUKSANVISNING:
Fukta Målartvättduken eller annan lämplig trasa med rikligt med Målartvätt till Målartvättduken Utomhus. Torka sedan enkelt av aktuella ytor, vid extra kraftig smuts gnugga hårdare eller upprepa. Om Målartvättduken blir smutsig, skölj i rent vatten, vrid ur och fukta duken på nytt. Målartvättduken kan tvättas i Vittvätt 60°-90°