Målartvätt till Målartvättduk inomhus med Trigger
Tvätt före målning inomhus som ej behöver eftersköljas
SPREJA PÅ, TORKA AV, KLART FÖR MÅLNING! 


PRODUKTBLAD (PDF) >>>

BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD
Målartvätt till Målartvättduken är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra invändigt målade ytor från smuts och fett före målning och behöver inte eftersköljas med vatten. Målartvätt till Målartvättduken är utvecklad så att de eventuella rester som finns kvar efter rengöring inte påverkar färgens vidhäftning eller resultat.

Speciellt lämpad för lackade ytor i kök, badrum mm. Golv- och taklister, fönster, element mm kan med fördel rengöras med Målartvätt till Målartvättduken. Om ytorna är kraftigt smutsade rekommenderar vi tvätt med Målartvätt, se separat produktfaktablad.
 
Målartvätt till Målartvättduken är inte märkningspliktig och fordrar därför inte skyddsutrustning.Eftersom produkten är fettlösande rekommenderas skyddshandskar och vid risk för stänk i ögonen, även skyddsglasögon.
 
BRUKSANVISNING:
Fukta Målartvättduken eller annan lämplig trasa med rikligt med Målartvätt till Målartvättduken. Torka sedan enkelt aktuella ytor, vid extra kraftig smuts gnugga hårdare eller upprepa. Om Målartvättduken blir smutsig, skölj i rent vatten, vrid ur och fukta duken på nytt. Målartvättduken kan tvättas i Vittvätt 60°-90°.