Målartvätt
Målartvätt som ska eftersköljas.


PRODUKTBLAD (PDF) >>>

PRAKTISKA RÅD
Målartvätt är utvecklad för att enkelt och effektivt rengöra invändigt målade ytor från smuts och fett före målning. Rengör utan att bleka och ger bra fäste för alla typer av färger. Målartvätt är högkoncentrerad och biologiskt nedbrytbar. Målartvätt etsar inte glas eller aluminium. Målartvätt är märkningspliktig och fordrar därför viss skyddsutrustning. Irriterar ögonen. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd.

BRUKSANVISNING:
Lägg alltid på tvättlösningen nerifrån och upp för att undvika ränder. Använd svamp, trasa eller målarpensel. Vid större ytor kan även lågtrycksspruta användas. Låt tvättlösningen verka i några minuter. OBS! får ej torka in. Lägg då på ny tvättlösning. Bearbeta ytan med mjuk borste eller svamp tills all smuts är helt upplöst och torka därefter med väl fuktad trasa. Eftertorka med ren fuktig trasa eller svamp som sköljs i rent vatten och låt därefter torka ordentligt före målning.

Om det vid påläggning av Målartvätt kan skvätta på intilliggande ytor och dessa är smutsiga, kommer produkten att tvätta rent även där. För att undvika fläckvis rena ytor bör man maskera före påläggning alternativt tvätta dessa i samband med övrig tvätt.

DOSERING:
Vid tvätt av kraftigt smutsad yta, blanda 5 dl Målartvätt med 5 liter ljummet vatten. Vid mindre smutsad yta 1-2 dl till 5 liter ljummet vatten.