Klotterskydd

Ett vaxbaserat klotterskydd för de flesta underlagI vårt sortimente för klotterskydd och klottersanering ingår följande produkter;

Klotterskydd
Klotterborttagare
Spc
Fasadtvätt
Fasadtvätt Proffs 
Skuggborttagare.

Klotterskydd är ett offerskydd med smältpunkt på ca >60 grader och skyddar effektivt underliggande yta mot klotter.


Produktinformation (PDF)


BRUKSANVISNING OCH PRAKTISKA RÅD

Sprayfärger, tusch och andra färger kan enkelt tas bort från ytor belagda med Klotterskydd. Klotterskydd är baserad på speciella emulgerade vaxer med smältpunkt >60°C och fungerar som ett offerskydd. Efter borttagning av klotter skall ny behandling göras. Kan användas på målade och omålade ytor på tegel, puts, betong, sten, trä, marmor, klinker, kakel, metall mm. Klotterskydd kan påverka ytan så att den får en annan glans och något djupare färgton. Klotterskydd ger ett klibbfritt skydd med mycket god väderbeständighet. Bästa resultat erhålls på ytor som är väl rengjorda. Använd Fasadtvätt, alternativt Fasadtvätt Proffs på hårt smutsade ytor. Klotterskydd ger en diffusionsöppen yta efter behandlingen. Klotterskydd är testad och godkänd enlig "BRO 94"


BRUKSANVISNING:
Klotterskydd levereras bruksfärdig och skall ej spädas. Vids osäkerhet om underlaget, prova först på undanskymd plats. Nymålade ytor skall vara genomtorra och genomhärdade före behandling. Det är mycket viktigt att få rätt skikttjocklek. För tunna skikt ger otillräckligt skydd. För tjocka skikt kan ge en vit och flammig yta. 
Klotterskydd penslas, rollas eller spruta på ytan. Vid sugande underlag låt torka och upprepa behandlingen. Utetemperaturen bör inte understiga 10°C och klotterskydd skall ha en lägsta temperatur av 15°C. Noggrann påläggning avgör funktion och utseende. Används pensel eller roller måste det strykas ut väl så att ytan blir helt jämn och slät. Används spruta får inga rinningar förekomma. Skydda mot spill. Stor halkrisk. Vid borttagning av klotter, använd hetvatten/högtryck. Vid ommålning eller när man vill ta bort Klotterskydd fullständigt, använder man Fasadtvätt Proffs och hetvatten/högtryck med en lägsta temp på ca 100ºC. Se produktblad för Fasadtvätt Proffs.

 

FÖRBRUKNING:
Icke sugande underlag: Klotterskydd påläggs 1-2 ggr i ett tunt skikt. Åtgången skall vara 1 liter till ca 7-10m², dvs. 0,1-0,15 l/m² Sugande underlag: Klotterskydd påläggs 2-3 ggr. Åtgången vid första påläggningen är beroende på uderlagets sugande förmåga, mellan 0,2-0,3 l/m². Första skiktet måste vara genomtorrt före 2:dra strykingen. Åtgången vid 2:dra och 3:dje strykningen 1 liter till 7-10m², dvs. 0,1-0,15 l/m²