Alg & Mögeltvätt

Rengöring av ytor, inom- och utomhus, som angripits av alger och mögel.

Alg &Mögeltvätt  Fungerar på alla underlag som tål vatten såsom trä, sten, putsade ytor, markisväv, trädgårdsmöbler, tryckimpregnerade ytor m.m. Alger växer normalt på skuggiga och fuktiga ytor utomhus. Lav etc. växer oftast på hårda material såsom gångplattor, tak etc. Alg & Mögeltvätt etsar inte glas och påverkar inte blommor, gräs eller annan växtlighet. För att vara på säkra sidan rekommenderas dock att känsliga grönytor vätes med vatten innan behandling påbörjas. Skölj av med vatten efter fullbordat arbete.

SÄKERHETSDATABLAD >>>
PRODUKTBLAD >>>

INSTRUKTIONSFILM

BRUKSANVISNING

Alg & Mögeltvätt är högkoncentrerad och optimerad för att rengöra på djupet, vilket i praktiken innebär att man effektivt tvättar bort angrepp av alger, mögel och smuts mm.Noggrann rengöring = längre tid för återsmutsning OBS ej i solljus eller vid regnväder.

DOSERING

Vid tvätt av svårt angripen yta blanda 1:5 med vatten. Vid lättare angrepp 1:15 med vatten.

Spruta, pensla, rolla på tvättlösning. Vid användning av högtrycksspruta med kempåläggare doseras vid maximal inställning ca 6-9 % av produkten. Detta kan variera beroende på fabrikat.

Låt Alg & Mögeltvätt verka i några minuter, men inte så länge att ytan torkar.

Borsta med lämplig borste tills alla alger & mögel är helt upplösta och skölj därefter med vatten. Vid svåra angrepp kan det vara nödvändigt med en andra applikation.

Vid tvätt av mögel är det ofta svarta fläckar kvar på färgen. Mögelsporerna är döda men lämnar kvar en kimröksliknande beläggning som är mycket svår att tvätta bort med milda produkter. Dessa bleknar bort med tiden, snabbare på solbelysta ytor.
Alg & Mögeltvätt etsar inte glas och påverkar inte blommor, gräs eller annan växtlighet. För att vara på säkra sidan rekommenderas dock att känsliga grönytor vätes med vatten innan behandling påbörjas. Skölj av med vatten efter fullbordat arbete. Kan verka svagt korroderande på aluminium obehandlad aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.